Otkriće izvora astrofizičkih neutrina

Doc. dr. sc. Dario Hrupec
Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Petak, 19. 10. 2018. u 18:40 sati

Pretpostavka da astrofizički neutrini nastaju u blazarima nedavno je dobila svoju prvu potvrdu zahvaljujući suradnji triju instrumenata: detektora astrofizičkih neutrina IceCube, satelitskog detektora Fermi-LAT za kozmičke gama-zrake visokih energija i teleskopa MAGIC za kozmičke gama-zrake vrlo visokih energija. Opažanja koja su dovela do otkrića provedena su u rujnu 2017. godine, a rezultati su objavljeni u časopisu Science u srpnju 2018. Predavanje će ponuditi odgovore na mnoga pitanja, primjerice: Što su astrofizičkih neutrini? Što su blazari? Kako izgledaju i kako funkcioniraju IceCube, Fermi-LAT i MAGIC? Zašto je ovo otkriće važno?

Festival znanosti - Sinj 2019.
održat će se u Alkarskim Dvorima (Muzej Sinjske Alke) u Sinju.

19. - 23. studenoga 2019.

Na vrh