Sunce, neiscrpan i čist izvor energije

Prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Sveučilište u Osijeku

Ponedjeljak, 15. 10. 2018. u 18:00 sati

Republika Hrvatska podmiruje u prosjeku 50% svojih potreba za primarnom energijom, dok ostatak uvozi i taj uvoz energije raste iz godine u godinu. Uvozimo 100% ugljen, preko 85% nafte i naftnih derivata, 60% plina i oko 30% električne energije i sve ovo je zabrinjavajuće. U dogledno vrijeme Republika Hrvatska bi postala izrazito ovisna o uvozu fosilnih goriva (ugljen, nafta, plin) i električne energije. Zbog toga bi za taj uvoz energije Hrvatska svake godine plaćala oko 10 milijardi kuna ovisno o cijeni barela nafte i cijeni struje na svjetskim i europskim tržištima. Hrvatska ima obaveze i zadaće Europske unije osobito glede novog paketa energetskih propisa EU, pod nazivom 'Čista energija za sve Europljane'. Da bi se ispunili EU ciljevi do 2030. godine – 27% bruto neposredne potrošnje iz obnovljivih izvora energije (OIE), 30% energetska učinkovitost i 40% smanjenje emisija stakleničkih plinova – moraju se koristiti daleko više OIE. Republika Hrvatska ima iznimno dobre prirodne resurse za korištenje OIE (Sunce, vjetar, biomasa, geotermalni izvori, male hidroelektrane, itd.). Uporabom OIE Hrvatska može dati doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova u razdoblju do 2050. godine sukladno Pariškom sporazumu i EU ciljevima odnosno ispunjenju ciljeva Okvirne konvencije UN-a o promijeni klime te ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama. Poseban naglasak posvetiti sinergiji ekološke, energetske i klimatske politike. Buduća energetska strategija treba uzeti u obzir nužno povećanje energetske učinkovitosti kao mjeru koja najvećim dijelom može smanjiti potrošnju toplinske, rashladne i električne energije u općoj potrošnji (kućanstva, uslužni sektor, poljoprivreda i građevinarstvo). Također, potrebno je poticati distribuiranu proizvodnju energije na mjestu potrošnje a u okviru provedbe mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu (fotonaponski sustavi, toplinski solarni kolektori, kotlovi na biomasu, dizalice topline) kroz strategiju gradnje zgrada približno nulte potrošnje energije (eng. nearly zero-energy buildings (nZEB)). U strategiju treba uklopiti OIE na način da se potiče proizvodnja električne energije iz OIE na mjestu potrošnje energije do snage priključka u kojem će se električna energija proizvoditi prvenstveno za vlastitu potrošnju, a tek višak energije se isporučuje u elektroenergetsku mrežu ali za obračunsko razdoblje od jedne kalendarske godine i koja se obračunava dvosmjernim brojilom električne energije.

Festival znanosti - Sinj 2019.
održat će se u Alkarskim Dvorima (Muzej Sinjske Alke) u Sinju.

19. - 23. studenoga 2019.

Na vrh