Ekološka znanost ima rješenje za problem smeća!

Prof. dr. sc. Stanko Uršić
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini

Srijeda, 17. 10. 2018. u 18:00 sati

Problem smeća globalno je ekološko pitanje. Ekološka znanost, polazeći od fenomena nastajanja smeća iz otpada, ima solidno rješenje za taj problem. Otpad su naime, ostatci tvari i stvari u svakodnevici, dok nepovratnom degradacijom tih ostataka, prije svega njihovim miješanjem, nastaje smeće. Otpad je moguće sav vratiti u novu uporabu, dok je smeće neuporabivo i predstavlja nerješivi problem kod kojega svaki novi korak predstavlja tek manipulaciju smećem i nastajanje novih, sve većih šteta. Stoga, nužni korak je razdvojiti fatalnu terminološku zbrku u kojoj su uzajamno pomiješani i prekriveni pojmovi otpad i smeće čime je otvorena i globalno eksploatirana mogućnost nastajanja smeća iz otpada. Sljedeći, fundamentalni  korak je odvojeno prikupljanje otpada čime se isključuje nastanak smeća i omogućuju procesi povratka otpada u neku ponovnu uporabu. Nužni uvjet za taj korak uspostava je dosljedno ekološki zasnovanog sustava za gospodarenje otpadom; temelj takvog sustava jest integracija potpuno individualizirane odgovornosti, načela odvojenog prikupljanja i sveobuhvatnog procesa vraćanja u ponovnu uporabu.

Festival znanosti - Sinj 2019.
održat će se u Alkarskim Dvorima (Muzej Sinjske Alke) u Sinju.

19. - 23. studenoga 2019.

Na vrh