Kviz Festivala Znanosti - Sinj

Za sudjelovanje na KVIZU Festivala Znanosti - Sinj nisu potrebne prijave.
Potrebno je slijedeće:
  • Biti učenik/ca srednje škole
  • Pojaviti se u 18:00 sati u Alkarskim Dvorima, Sinj
  • Instalirati aplikaciju Kahoot
  • Pristup internetu (ako nemate, već ćemo nešto smisliti)
  • Imati napunjenu bateriju pametnog mobitela (ako zaboravite, e pa nemojte)
  • Znanje i dobra volja

Za KVIZ ćemo koristiti aplikaciju Kahoot, koju će te instalirati na mobitel prije početka kviza.

Sretno i vidimo se na KVIZU!!!


Na vrh