Mile Ivanda, dr. sc.

Institut Ruđer Bošković
Fizika

Mile Ivanda voditelj je Laboratorija za molekularnu fiziku i sintezu novih materijala i voditelj istraživačke jedinice. Novi funkcionalni materijali Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzorske uređaje Instituta Ruđer Bošković (IRB). Znanstveni je savjetnik u trajnom zvanju na IRB-u. Doktorao je fizike na Sveučilištu u Zagrebu, 1992. Dobitnik je Alexander von Humboldt stipendije za poslije-doktorsko istraživanje na Sveučilištu u Wuerzburgu, Njemačka 1994-1996. Gostujući je znanstvenik na Sveučilištu u Trentu, Italija, 2000-2001. Fokus znanstvenog istraživanja su mu silicijske nanostrukture za senzore plinova, silicijski hibridni senzori za infracrvenu svjetlost, senzori na temelju površinski pojačane Ramanove spektroskopije (SERS), silicijski optički mikrorezonatori te općenito, struktura i vibracijska dinamika poluvodičkih i oksidnih nanostruktura. Razvija i primjenjuje metode LPCVD depozicije, anodizaciju, Raman i FTIR spektroskopije, nove SERS tehnike. Objavio je više od 250 radova među kojima su 162 indeksirana u bazi Web of Science. Prema bazi Google Scholar radovi su citirani više od 3700 puta s Hirshovim indeksom 30. Glavni istraživač je na 15 znanstvenih projekata te je bio voditelj u izradi 12 doktorskih disertacija. Održao je više od 30 pozvanih i nekoliko plenarnih predavanja na međunarodnim konferencijama.

Festival znanosti - Sinj 2019.
održat će se u Alkarskim Dvorima (Muzej Sinjske Alke) u Sinju.

19. - 23. studenoga 2019.

Na vrh