Kristian Vlahoviček, prof. dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Biologija

Kristian Vlahoviček d
oktorirao je 2000. godine na Sveučilištu u Zagrebu u području biokemije i bioinformatike. Redovni je profesor na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu od 2011. godine, pri čemu je iste godine dobio i državnu nagradu za znanost, a dvije godine ranije godišnju nagradu za znanosti od strane Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Festival znanosti - Sinj 2018.
održat će se u Alkarskim Dvorima u Sinju.

15. - 20. listopada 2018.

Na vrh