Tomislav Prokopec, prof. dr. sc.

Utrecht University
Teorijska fizika

Tomislav Prokopec
diplomirao je fiziku na FER-u u Zagrebu (1987). Nakon toga radio je magisterij i doktorat na Brown University, USA. Doktorirao je 1993 pod mentorstvom Roberta Brandenbergera. Nakon nekoliko postdoca (Princeton, Cornell, Niels Bohr i Heidelberg), dobio je stalni posao na Utrecht University (2004), gdje i sada predaje.

Festival znanosti - Sinj 2018.
održat će se u Alkarskim Dvorima u Sinju.

15. - 20. listopada 2018.

Na vrh