Institut Ruđer Bošković
Fizika
École polytechnique fédérale de Lausanne, Švicarska
Fizika
Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević
Infektologija
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini
Fizička kemija
Sveučilište u Osijeku i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske
Energetika
Institut Ruđer Bošković
Kemija
Hrvatski veterinarski institut
Parazitologija
Institut za medicinska istraživanja, u mirovini
Kemija
Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Fizika
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Psihologija
Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split
Energetika
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Energetika
Institut Ruđer Bošković
Sintetska organska kemija
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Astronomija
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Farmacija
Na vrh