Ideja Festivala znanosti - Sinj

 

Zašto Festival znanosti? Zašto u Sinju? ?emu popularizacija?

 

Pogledajmo današnju sliku znanosti u društvu. Poslušajmo što kaže gra?anin današnjega svijeta, a naše države pogotovo, kad ?uje za znanost, znanstvenike, znanstveno... i gotovo redovito, odgovor ?e biti nešto apstraktno, nešto "tamo", neko umovanje nevezano za konkretan svijet i konkretan život. Dosta je samo pogledati karikature znanstvenika u novinama - a što karikaturisti rade, nego osluškuju svijest javnosti - i bit ?e nam jasno: slika znanstvenika slika je ?ovjeka koji "nema života", koji po cijele dane sjedi zakopan u bezbroj ra?una, i gotovo da i nema kontakta sa svijetom.

Nažalost, takva svijest nije samo u prosje?na gra?anina, takva je svijest i u politici i kod politi?ara. Dakle, takva je svijest kod onih koji bi danas znanost trebali financirati, jer bez novca se znanost ne može više raditi, a to su upravo spomenuti - gra?ani koji pla?aju porez i politika koja tim novcem (nažalost) upravlja.

Prije nego krenemo dalje, podsjetimo na jednu gotovo glavnu ulogu znanosti, osobito prirodnih znanosti. Sagledajmo tisu?e godina povijesti ljudskoga roda, a osobito zadnje tisu?e i vidjet ?emo: tko je odre?ivao promjene svjetonazora? Odakle su dolazili poticaji za promjene (krive) slike svijeta? Upravo iz znanosti, upravo od znanstvenika, od ljudi koji su imali dara i snage prodirati i prodrijeti, ?initi kopernikanske obrate i istraživati dubine svijeta što nas okružuje.

Me?utim, pogledajmo sada i oko sebe, bilo što? Biste li mogli ?itati ovaj tekst bez znastvenika? Biste li mogli slušati radio, mijesiti kola?e, kuhati ru?ak, upaliti svjetlo, ?itati novine... da nije bilo znanstvenika?

Ve? se dalo u ovim kratkim isje?cima realnosti naslutiti koji je cilj popularizacije znanosti, i samim time, koji je cilj Festivala znanosti.

Cilj je promijeniti svijest, promijeniti sliku svijeta o znanosti i znanstvenicima. Cilj je predstaviti znanstvenike kao obi?ne ljude koji rade posao koji vole, ljude koji u svom poslu uživaju i koji se u svom poslu - vjerovali ili ne - igraju, jer znanost je prije svega zabavna, a onda i ugodna... Cilj je ukazati na ulogu znanosti u društvu, na važnost znanosti za razvoj današnjega svijeta; cilj je pokazati da znanost nije apstraktna nego svakodnevna, da znanost nije "nešto gore" nego nešto tu, nešto što svaki ?ovjek svakodnevno koristi a da toga nije ni svjestan.

 

Alkatom, znak FZS.

 

Naše društvo donekle bismo mogli nazvati "društvom neiskorištenih potencijala", a neiskorišteno potencijali javljaju se zbog pogrešnog osje?aja vrijednosti, zbog narušena sustava vrjednota. Današnji mladi ?ovjek, kad stvara životnu odluku, gleda što je isplativo, gleda gdje je probitak, gleda gdje ?e postati netko i nešto. To gleda, jer ga društvo - nažalost - tomu u?i. A u takvom spletu uvjeta, ?ovjek ?e se vjerojatnije odlu?iti za nešto profitabilnije (tj. nešto što se smatra profitablinijim) nego za znanstveni rad. Potencijali, koje netko možda i ima, tako bivaju zasjenjeni, a potom i krivo usmjereni.

E ovdje dolazimo i do druge to?ke - ?emu Festival znanosti u Sinju, malenom gradu u srcu Dalmacije i Dalmatinske zagore? U Sinju, baš zato što su potencijali ne veliki, nego ogromni, i jer su pogotovo krivo iskorišteni. U Sinju, jer slika znanosti ili gotovo ne postoji, ili je potpuno kriva, i potencijali - ogrmoni potencijali - su krivo usmjereni. Želimo probuditi svijest o svemu gore navedenom u ovoj mikroregiji, a svojim odjekom želimo da Festival uzdrma cijelu Državu, ma koliko to ambiciozno bilo. S našim gostima, i našim planom, vjerujemo da ?emo u tomu i uspjeti.

Uz to, gra?ani Sinja i Cetinskoga kraja nikad nisu imali prilike doživjeti ovakav nekakav doga?aj, dok je u velikim gradovima popularizacija dosta zastupljenija, a poznate znanstvenike možete ?ešto vidjeti. Želimo našim gra?anima pružiti mogu?nost da "upoznaju" naše najve?e znanstvenike, a u?enicima pružiti priliku - da iskoriste svoje potencijale i usmjere ih u smjeru u kojem je društvu najviše potrebno.

I kona?no, želimo upoznati Hrvatsku s potencijalima Cetinskoga kraja - u bilo kojem pogledu. Želimo utjecati i na konkretno trenutno stanje u našem društvu, želimo donijeti neke zaklju?ke koji ?e odjeknuti i svojom jekom probuditi uspavale duhove na nove korake.

 

 

Organizacijski odbor Festivala znanosti - Sinj:

Mislav Cvitkovi?

Mate Jagnji?

prof. Ivica Glavan, gradona?elnik Grada Sinja