Najve?i smještajni kapacitet u Sinju je Hotel Alkar, u Vrli?koj Ulici. Karte ispod sadrže sheme dolaska do Hotela Alkar.

 

Karta dolaska iz Zagreba do Sinja (interaktivno)

 

Dolazak s državne Ceste Zagreb - Split do Hotela Alkar u Sinju:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U okolici Sinja, smještajne kapacitete ima i hotel Sveti Mihovil u Trilju, desetak km od Sinja. Karta je priložena ovdje.

U Glavicama kraj Sinja drugi je, nešto manji hotel Matanovi dvori. Karta je ovdje.

U Hrvacima, nekoliko kilometara sjeverno od Sinja, smještajne kapacitete imaju resotran i galopski klub Vreba (karta) i restoran Venezia (karta).