Festival znanosti - Sinj održavat ?e se u Franjeva?koj dvorani u Sinju, ulaz s Glavi?ke (do nedavno: Livanjske) ulice. Pomo?u ovih nekoliko karata i poveznica lako možete do?i do nas iz bilo kojeg smjera.

 

Karta dolaska iz Zagreba u Sinj (interaktivna karta)

 

Festival znanosti - Sinj: lokacija u Sinju: Franjeva?ka dvorana (interaktivna karta)

 

Festival znanosti - Sinj: dolazak s državne ceste Zagreb - Split i iz Hotela Alkar do Franjeva?ke dvorane, gdje ?e se održavati Festival znanosti - Sinj (jpg):

 

 

Festival znanosti - Sinj: dolazak do svih lokacija me?usobno (jpg):