Davor Pavuna ro?en je u Osijeku, gdje je završio i osnovnu školu i gimnaziju. Hrvatski je fizi?ar i izumitelj, profesor na uglednom Ecole Polytechnique Fédérale u Laussanni i ?lan energetskog tima ameri?kog predsjednika B. Obame.

Po završetku V. gimnazije u Zagrebu diplomirao je eksperimentalnu fiziku na Fizi?kom odsjeku PMF-a u Zagrebu, a potom doktorirao fiziku ?vrstoga stanja na ?uvenom sveu?ilištu Cambridge, kod profesora J.S. Dugdalea, tada predsjednika znanstveno-istraživa?kog vije?a Velike Britanije. Nakon trogodišnjeg boravka u Grenobleu, nastavlja straživanje u SAD-u i Australiji, da bi se 1986. zaposlio u Švicarskoj u Laussanni, ne Ecole Polytechnique Fédérale, gdje je profesor fizike, kemije kondenzirane tvari, mikro-elektronike i optoelektronike, a predaje i napredne kolegije iz kvantnih teku?ina i fizike neure?enih sustava.

Prvenstveno se bavi neure?enim stanjima, deformacijama i korelacijama u elek-tronskim i magnetskim svojstvima složenih tvari, poput slojevitih oksida, kvazikristala i drugih funkcionalnih tvari, a osim toga prou?ava i svjetske ekonomske tokove, nove izvore energije, bavi se ekologijom i savjetnik je niza me?unarodnih tvrtki. Nakon uspješna istraživanja na kvazikristalima u Grenobleu, u Wisconsinu, SAD, uspio je pokazati izravnu fotoemisiju na filmu s ugra?enim tehnicijevim atomima, što je naišlo na dobar znanstveni odjek i prihva?eno je kao zasebna metoda diljem svijeta. Napisao je preko 100 znanstvenih radova u svjetskim ?asopisima, održao preko 100 pozvanih predavanja po svijetu (Cambridge, Harvard, Sydney, Tokio, ...) i uredio dvadesetak stru?nih knjiga, a najcitiraniji mu je rad o posebnim svojstvima živinih kuprata, koji je našao izravnu primjenu u naprednoj tehnologiji supravodi?a, o kojima je napisao me?unarodno prihva?eni udžbenik na engleskom jeziku, preveden na nekoliko jezika. Redoviti je predsjedatelj svjetskog kongresa o nanoinžinjeringu i novim oksidnim tehnologijama.

Suorganizator je dvadesetak me?unarodnih konferencija i ljetnih škola iz fizike, a jedan od pokreta?a Prvog kongresa hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva (Vukovar, 2005.)

Godine 2006. odlikovan je od Predsjednika Republike Hrvatske Redom Danice s likom Nikole Tesle za osobite zasluge u izumiteljstvu. Po izboru ameri?kog predsjednika Baracka Obame, dobitnik nobelove nagrade iz fizike, Steven Chu, izabrao ga je u Obamin energetski tim kao rezenzenta energetskih projekata.

Uz ogroman znanstveni doprinos, ne samoj znanosti nego i ugledu hrvatske znanosti u svijetu, Pavuna je i istaknuti domoljub i advocatus Croatiae u svijetu, a aktivan mirotvorac i u svjetskim politi?kim krugovima. Aktivirao se u nizu peticija u Hrvatskoj, uputio je nekoliko otvorenih dopisa javnosti zajedno s nizom vode?ih hrvatskih intelektualaca, zalaže se za uklju?ivanje hrvatskih znanstvenika u me?unarodne tokove znanja, ....

Govori pet jezika (francuski, engleski, njema?ki, komunicira ruskim i talijanskim), a u slobodno vrijeme svira u jazz sastavu 4e Etage. U braku s francuskinjom Sylvie ima sina Marka i k?er Anu.

 

Iz medija:

 

Pavuna - znanstvenik i vizionar (emisija Nedjeljom u 2)

 

Davor Pavuna Interview: "Nama dominiraju londonski MI6 i razni masoni" (?lanak na hrsvijet.net)

 

Razgovor - Davor Pavuna: kvantni fizi?ar (?lanak na hrvati-amac.com)

 

Pionir zelene energetike (?lanak iz Nacionala)

 

Dr. Davor Pavuna: Hrvatska je propali tanker koji se ne može sanirati (?lanak iz Ve?ernjeg lista)

 

Pavuna: budu?nost svijeta je u rukama žena (?lanak iz Jutarnjeg lista)

 

U Hrvatskoj su izvrsni stru?njaci, samo ih treba pametno uklju?iti (?lanak iz Vjesnika) (PDF)

 

Hrvatski fizi?ar pomaže Obami u izboru ekoprojekata (?lanak iz Jutarnjeg lista) (PDF)

 

Intervju - Prof. dr. Davor Pavuna, fizi?ar (?lanak na hrvati.com)