Ivan ?iki? se rodio 1966. godine u Zagrebu, gdje je 1991. godine završio i Medicinski fakultet u rekordnom roku od ?etiri i pol godine s prosje?nom ocjenom 5,00.

Od 1992. do 1997. godine bio je na usavršavanju u laboratoriju jednog od najistaknutijih svjetskih znanstvenika, a Hrvata, prof. dr. Josepha Schlessingera u New Yorku, gdje je i doktorirao, a od 1997. godine  voditelj je laboratorija za molekularnu biologiju tumora u Ludwigovom Institutu za istraživanje raka u Švedskoj. Godine 2002. izabran je za redovitog profesora Medicinskog fakulteta Sveu?ilišta Goethe u Frankfurtu gdje i danas radi, a kao izvanredni profesor predaje i na Medicinskom fakultetu Sveu?ilišta u Splitu, te je voditelj Laboratorija za molekularnu biologiju tumora u MedILS-u Aktivni je sudionik brojnih europskih programa u obrazovanju studenata i znanstvenika, te inicijator i organizator znanstvenih skupova u Hrvatskoj. Aktivno sura?uje sa znanstvenicima u Hrvatskoj, posebice na MedILSu i na Medicinskom fakultetu u Splitu, a prije nekoliko godina pokrenuo je projekt dovo?enja nobelovaca u Split, NobelSt.

Kao voditelj Grupe za molekularnu signalizaciju Instituta za biokemiju Goethe Sveu?ilišta postigao je niz znanstvenih otkri?a povezanih s mehanizmom kojim se stanice ljudskog organizma brane od razvoja karcinoma. Jedan od najuglednijih svjetskih znanstvenih ?asopisa, Science, u svom broju iz prosinca 2005. godine objavio je ovaj rad kao najzna?ajnije medicinsko otkri?e za 2005. godinu. 2008. godine otkrio je zajedno s Koraljkom Husak bjelan?evinu koja igra izrazito važnu ulogu u razvoju tumora i bolesti živ?anog sustava.

Dobitnik je niza me?unarodnih nagrada, od kojih su najznalajnije nagrada Europskog udruženja za istraživanje tumora (EACR) za europskog istraživa?a 2006. godine, Binderova nagrada 2006., nagrada Ameri?kog udruženja za istraživanje raka (AACR) za izvanredna postignu?a u istraživanju tumora 2006., Nagrada Lilla Förnstrom 2002. i dr. 5. studenog 2009. dobio je uglednu njema?ku nagradu "Sir Hans Krebs", a dio nov?ane nagrade donirao je djeci s poteško?ama u razvoju.

Dosad je objavio više od 100 radova u znanstvenim ?asopisima koji su citirani više od 5500 puta., a neki od njih objavljeni su u najuglednijim svetskim ?asopisima, kao Nature, Science i dr. Dobitnik je važnih me?unarodnih priznanja, te je izabrani ?lan ugledne Europske organizacije za molekularnu biologiju (EMBO), Europskog udruženja za istraživanje života (ELSO), Me?unarodne unije za borbu protiv raka (UICR) i drugih.

 

Dr. Ivan ?iki? dobitnik prestižne nagrade Sir Hans Krebs (?lanak iz Jutarnjeg lista)

 

Najbolje što su Hrvati dali znanosti (?lanak iz Jutarnjeg lista)

 

Nema nikakvog sukoba izme?u znanosti i vjere! (?lanak iz Glasa Koncila)

 

?iki? našao okida? za stvaranje neurona iz mati?nih stanica mozga (?lanak iz Jutarnjeg lista)

 

Novo otkri?e dr. Ivana ?iki?a: Faktor rasta koji poti?e stvaranje neurona iz mati?nih stanica mozga (?lanak na Index.hr)

 

?iki? postao direktor dvaju važnih instituta (?lanak - Hrvatska matica iseljenika)

 

Želim uklju?iti hrvatske znanstvenike u europske mreže izvrsnosti (?lanak iz Vjesnika)

 

Istraživanje Ivana ?iki?a važan korak prema razumijevanju Alzheimerove i Parkinsonove bolesti (?lanak na Index.hr)

 

?iki? postao direktor dvaju važnih instituta (?lanak iz Jutarnjeg lista)


Prof. ?iki? otkrio mehanizam koji ?isti proteinski otpad (?lanak iz Jutarnjeg lista)

 

Otkriven klju? za rak, Parkinsonovu i Alzheimerovu bolest (?lanak iz Novog lista)

 

Hrvatske znanstvene zvijezde (?lanak iz Nacionala)

 

Hrvatski znanstvenih Ivan ?iki? nagra?en za istraživanje raka (?lanak iz Jutarnjeg lista)

 

Ivan ?iki? otkrio tvar koja pomaže u borbi protiv raka (?lanak iz 24sata)

 

Dr. Ivan ?iki? nagra?en za izvanredna dostignu?a u istraživanju raka (?lanak u Voice of America)