Antonio Šiber ro?en je 1972. u Zagrebu. Radi kao viši znanstveni suradnik na Institutu za fiziku u Zagrebu.

Njegov znanstveni i stru?ni rad obuhva?a više zanimljivih podru?ja: biološke nanostrukture, (bio)fizika virusa, nanosustavi i nanotehnologija, ra?unalne simulacije i 3D-vizualizacije, nelinearna optika, kvantna dinamika i sl. U fizici površina dobio je državnu nagradu za znanost, 2003. Recenzent je u nekoliko najuglednijih svjetskih ?asopisa iz fizike, kao Phisical Review letters, Physical Review B, Physical Review E, Journal of Physics: Condensed Matter, Journal of Physics D: Applied Physics itd. Autor je 40 znansvenih CC radova, od kojih su neki u najpoznatijim svjetskim ?asopisima.

Uz V. Paara, najve?i je hrvatski popularizator znanosti, u kojoj je osvojio cijeli niz uglednih nagrada. Autor je web-stranice Konstrukcija stvarnosti i edukativnih i popularno-znanstvenih filmiva Sfere unutar sfera i Vrli novi nanosvijet, te Rje?nika i atlasa nanoznanosti i nanotehnologije, stranice koja je proglašena "naboljom stranicom s obrazovnim sadržajima". Bio je ?lan organizacijskog odbora i urednik zbornika predavanja na Ljetnoj školi mladih fizi?ara u Labinu. Ulaskom u popularizaciju znanosti, napisao je i prvu popularno-znanstvenu knjigu, Svemir kao slagalica, popularno-znanstveni prikaz znanosti o strukturi tvari koji prelazi granice izme?u fizike, kemije i biologije, s više od 60 izvornih ilustracija. 2008. je objavio novu knjigu, Problem promatra?a, koja je izazvala niz rasprava ?ak i unutar znanstvenih krugova; to je mješoviti popularno-znanstveni i znanstveno-fantasti?n i roman s filozofskim izletima koji se bavi pitanjem krajnjeg cilja znanosti i postojanjem istog. Održao je preko 15 javnih popularno znanstvenih predavanja, a imao je i nekoliko nastupa na televiziji.

 

Kako je nastao život i ima li ga na drugim planetima? (?lanak iz Jutarnjeg lista)