5. Festival znanosti - Sinj

14. - 18. 9. 2014.

Anđela Paštar - Krnčević
Danica Ramljak
Mislav Cvitković (do 5. do 7. 2014.)
Mate Jagnjić (do 14. 7. 2014.)
Marija Božinović-Mađor
Stanka Vitić
Vlasta Bonačić-Koutecky

Festival znanosti - Sinj 2019.
održat će se u Alkarskim Dvorima (Muzej Sinjske Alke) u Sinju.

19. - 23. studenoga 2019.

Gosti

Na vrh