3. Festival znanosti - Sinj

21 - 25. 10. 2012.

Mate Jagnjić
Marija Božinović-Mađor
Danica Ramljak

Festival znanosti - Sinj 2019.
održat će se u Alkarskim Dvorima (Muzej Sinjske Alke) u Sinju.

19. - 23. studenoga 2019.

Gosti

Na vrh